Motonàutica

S’entén com a tal, l’esport que utilitza embarcacions que tenen com a element principal de propulsió el motor.