Junta directiva

President
Joan Manuel Mercadé Orriols

Vicepresident 

Josep Palma Ventura

Vicepresident II

Guillem Borràs Fonts

Secretari
Jordi Aguila Simón

Comodor
Xabier Bengoetxea Martorell

Tresorer
Juan Miguel Martínez Rodrigo

Vocal
Rafael Oliva Virgili

Vocal
Fernando Domínguez Molina

Vocal
Eduard Rodríguez García

Vocal
Francisco Fernández Grande